Openles

Maandag 5 September 2005

Volksdansen is ook sport!

Maandag 5 september starten de volksdanslessen weer bij Volksdansgroep Oriënt uit Culemborg. Voor wie nog op zoek is naar een leuke en sportieve bezigheid is het misschien een leuk idee om eens bij het volksdansen te gaan kijken.

Bij de recreanten en presentatiegroep van Oriënt blijft als vanouds Petra van Koelen dansleidster, zij doet dit inmiddels al 25 jaar. Onder haar inspirerende leiding komen volksdansen uit de hele wereld aanbod, van Israël tot China, Zweden tot de Balkan, en van Holland tot Zuid-Amerika. Aan het begin van de avond komen dansen voor beginners aan bod. Later op de avond worden de dansen wat moeilijker en uitdagender voor mensen met meer danservaring. Het laatste uurtje is voor de presentatiegroep, die dan choreografieën herhaalt voor een komend optreden of nieuwe dansen instudeert.

De groep danst op maandagavond vanaf 20.00 uur in de gymzaal van ORS Lek & Linge (zij-ingang) aan de Multatulilaan in Culemborg.

Belangstellenden kunnen altijd ’n keer gratis komen kijken en meedoen voor zij zich als lid opgeven.

Open avond maandag 5 september:

maar u bent op iedere andere dag natuurlijk even welkom!